ჩინეთი

1 სინიან ჰე
GK
3 პენჟაო ვონგ RW
5 ჟენგ ჰე RW
7 ვენსუან ჟაო
PV
8 ქინლონგ სიენ
PV
10 ჟაოპენგ ლი CB
11 შივიეი გო CB
12 ქუან ვონგ
GK
13 იუ ვონგ
LW
22 პეიჯ ჰუანგ
LW
88 ჟუნჩენგ ვონგ LB
98 სუ ჩენ
CB
99
სუიე ჟაონ
გუნდის უფროსი
სინჩენ ჟუ მთ. მწვრთნელი
ფეიპენგ ფუ
ექიმი